Zawieszenie zajęć w dniach od 12 do 25 marca 2020 r

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu placówek oświatowych informuję, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone na okres od 12 marca do 25. marca 2020 r. Podczas w/w przerwy w zajęciach szkolnych uczniowie nie powinni opuszczać swojego miejsca zamieszkania!. Dni tych nie należy traktować jako dodatkowe ferie lub dni wolne. W okresie tym sekretariat szkoły będzie pełnił dyżur w godzinach 8.00-15.00.

 

 

O szkole

 

 

 

Projekty

Pogodynka

Technikum nr 2

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

Dla ucznia

 

Dla absolwenta

 

 Dla rodzica

 

Przekaż nam 1%
KRS 0000415025

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

ul. Tadeusza Kościuszki 23
44-200 Rybnik

tel.: (32) 422 27 76 lub (32) 422 92 66 lub 505 761 524 - sekretariat
     fax wew. 41
     pokój nauczycielski wew. 37
     pedagog wew. 35

Adres e-mail:sekretariat@zsme.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: EPUAP

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.