2024-05-01

Przed Tobą wybór nowej szkoły, wybór Twojej przyszłości! W zakładce dla kandydatów znajdziesz zawód dla siebie. Rozwijaj swoje pasje i zainteresowania w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.Tadeusza Kościuszki w Rybniku. 

Rekrutacja do projektu
2024-05-13

W związku z wybraniem  do dofinansowania projektu „Mój zawód - moja przyszłość” w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu, w dniu 13 maja 2024 rozpoczyna się rekrutacja do projektu. Rekrutacja potrwa do 24 maja 2024

Potencjalni uczestnicy projektu dokumenty rekrutacyjne mogą pobrać z sekretariatu szkoły (biura projektu) lub ze strony internetowej projektu (www.mzmpr.zsme.pl   zakładka: do pobrania).

Dokumenty przystąpienia do projektu można składać do sekretariatu, od poniedziałku do piątki w godzinach 8.00 – 15.00.

Zebrania rodziców
2024-05-22

Zapraszamy na zebrania rodziców zgodnie z załączonym harmonogramem oraz na konsultacje w dniu 28 maja 2024 w godzinach 18.00-19.30

--> Harmonogram <--

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Mój zawód - moja przyszłość"
2024-05-28
Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Mój zawód - moja przyszłość" dla uczniów i uczennic klasy 2TC kształcących się w zawodzie technik mechanik i technik teleinformatyk odbędzie się w dniach 28 maja 2024 - 3 czerwca 2024.
Dokumenty (https://mzmpr.zsme.pl/do-pobrania/) można składać w sekretariacie w godz. 8.00-15.00, a 3 czerwca do godz. 18.00
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej