Numer Konta

 

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kościuszki 23, 44-200 Rybnik

nr konta:

58 1440 1390 0000 0000 1628 5797

w tytule przelewu prosimy podać:

imię nazwisko i klasa do której uczęszcza uczeń

Skład Rady Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2021/2022

  1. Przewodniczący: Rafał Roskosz
  2. Zastępca przewodniczącego: Agnieszka Larysz
  3. Zastępca przewodniczącego: Piotr Chwołka
  4. Skarbnik: Sylwia Hanusej
  5. Sekretarz: Lucyna Misala
  6. Sekretarz: Jacek Zielonka

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2021/2022

  1. Przewodniczący: Marcin Bujak
  2. Członek: Grzegorz Śnieżek
  3. Członek: Adam Bednarek
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej