Numer Konta

 

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kościuszki 23, 44-200 Rybnik

nr konta:

58 1440 1390 0000 0000 1628 5797

w tytule przelewu prosimy podać:

imię nazwisko i klasa do której uczęszcza uczeń

Skład Rady Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2023/2024

1. Przewodniczący: Agnieszka Larysz
2. Zastępca przewodniczącego:  Monika Ritter
3. Zastępca przewodniczącego:  Piotr Chwołka
4. Skarbnik : Lucyna Misala
5. Sekretarz: Edyta Piecha
6. Sekretarz: Jagoda Klimowicz

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2023/2024

1. Przewodniczący: Beata Szmid
2. Członek:  Waldemar Cytryniak
3. Członek: Tomasz Mazur

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej