Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 

Załącznik do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Dowód wniesienia opłaty w wysokości 9 zł. na rachunek bankowy:

Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku,
konto nr 04 1020 2472 0000 6402 0498 7287
tytułem „opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej”.

Podanie o zwolnienie z wychowania fizycznego

pdf
plik pdf - 105.9 KB
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej