Poznaj nasze zawody

 

technik elektronik:

Klasa patronacka firmy IP Connect Sp. z o.o.

Opis pracy w zawodzie technik elektronik

Typowe stanowiska pracy
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni:

 • w zakładach, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiania lub konserwacji,
 • w zakładach naprawczych urządzeń elektronicznych,

Czytaj więcej ...

technik elektryk:

Klasa patronacka firm Tauron Dystrybucja S.A., PGE Energia Ciepła S.A., Hager Polo Sp. z o.o.

Opis pracy w zawodzie technik elektryk

Typowe stanowiska pracy
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku ,biurach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, między innymi na stanowiskach:

Czytaj więcej ...

technik energetyk:

Klasa patronacka firmy PGE Energia Ciepła S.A. (Elektrownia Rybnik).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych zarówno energetyki konwencjonalnej jak i odnawialnej;
 2. wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
 3. nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach

Czytaj więcej ...

technik mechanik:

Klasa patronacka firm Grupa Marat Sp. z o.o.Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oraz Doosan Babcok Energy Polska Sp. z o.o.

Opis pracy w zawodzie technik mechanik

Typowe stanowiska pracy
Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

Czytaj więcej ...

technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Czytaj więcej ...

 

technik teleinformatyk:

Klasa patronacka firmy IP Connect Sp. z o.o.

Podstawowe zadania:

 • montowanie i uruchamianie komputerów;
 • instalowanie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego i narzędziowego;
 • diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz dokonywanie ich przeglądów, napraw i modernizacji;
 • projektowanie sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;

Czytaj więcej ...

technik transportu kolejowego:

Klasa patronacka firm PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., DB Cargo Polska S.A., PKP Intercity S.A.,

Uczeń może znaleźć zatrudnienie jako:

 • dyżurny ruchu, nastawniczy, dróżnik przejazdowy, kierownik pociągu, rewident, manewrowy, ustawiacz,
 • pracownik kasowy, ajent biletowy (samozatrudnienie),
 • dyspozytor ruchu kolejowego (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej),

Czytaj więcej ...

 
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej