Informatory

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

Nowy egzamin zawodowy

Nowy egzamin zawodowy dla uczniów rozpoczynających nauke w 2017r.

Kwalifikacje

Nowa podstawa programowa

Technik cyfrowych procesów graficznych 3111911:

 • A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.
 • A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • A.55 Drukowanie cyfrowe odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Technik elektronik 311408:

 • E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Technik elektryk 311303:

 • E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.
 • E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Technik energetyk 311307:

 • E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Technik mechanik 311504:

 • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Technik teleinformatyk 351103:

 • E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich odbywa się pod koniec klasy drugiej.
 • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego:

 • E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

Nowa podstawa programowa dla uczniów rozpoczynających nauke w 2017r.

Technik elektronik 311408:

 • EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • EE.22 WEksploatacja urządzeń elektronicznych odbywa się po pierwszym semestrze klasy czwartej.

Technik mechanik 311504:

 • MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń odbywa się po pierwszym semestrze klasy czwartej.

Technik elektryk 311303:

 • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych odbywa się po pierwszym semestrze klasy czwartej.

Technik energetyk 311307:

 • EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej odbywa się po pierwszym semestrze klasy czwartej.

Technik teleinformatyk 351103:

 • EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi odbywa się po pierwszym semestrze klasy czwartej.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943:

 • AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków odbywa się po pierwszym semestrze klasy czwartej.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302:

 • EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego odbywa się po pierwszym semestrze klasy czwartej.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej