technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania;
 • opracowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych;
 • wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych;
 • drukowanie cyfrowe.

Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 • publikacji multimedialnych;
 • projektowania mediów graficznych.

Absolwentów gimnazjum zainteresowanych kształceniem w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinny cechować:

 • zainteresowanie techniką komputerową,
 • zdolności manualne,
 • staranność,
 • dokładność,
 • zmysł plastyczny,
 • poczucie estetyki
 • ,dobry ogólny stan zdrowia.

Absolwent, z tytułem technik grafiki i poligrafii cyfrowej0 ,może znaleźć zatrudnienie w:

 • szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
 • rozrywce i sztukach pięknych,
 • studiach grafiki,
 • studiach fotografii cyfrowej,
 • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),
 • inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
 • przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
 • badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),
 • w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej