technik transportu kolejowego

Klasa patronacka firm PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., DB Cargo Polska S.A., PKP Intercity S.A.,

Uczeń może znaleźć zatrudnienie jako:

 • dyżurny ruchu, nastawniczy, dróżnik przejazdowy, kierownik pociągu, rewident, manewrowy, ustawiacz,
 • pracownik kasowy, ajent biletowy (samozatrudnienie),
 • dyspozytor ruchu kolejowego (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej),
 • kontroler kolejowy, 
 • maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), 
 • maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),  
 • prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych. 

Wszystkie wymienione zawody związane są z pracą pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Technik transportu kolejowego jest zawodem obecnie deficytowym. Dynamiczny rozwój kolei, a także postępująca modernizacja sieci kolejowej oraz taboru implikuje zapotrzebowanie na młode kadry, wykształcone dla obsługi nowych technologii.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, 
 • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej, 
 • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej, 
 • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych, 
 • zarządzania taborem kolejowym, 
 • przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,
 • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej