Rekrutacja do projektu

2024-05-13

W związku z wybraniem  do dofinansowania projektu „Mój zawód - moja przyszłość” w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu, w dniu 13 maja 2024 rozpoczyna się rekrutacja do projektu. Rekrutacja potrwa do 24 maja 2024

Potencjalni uczestnicy projektu dokumenty rekrutacyjne mogą pobrać z sekretariatu szkoły (biura projektu) lub ze strony internetowej projektu (www.mzmpr.zsme.pl   zakładka: do pobrania).

Dokumenty przystąpienia do projektu można składać do sekretariatu, od poniedziałku do piątki w godzinach 8.00 – 15.00.

EU
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej