Strażnik energii dla budynku mieszkalnego.

Projekt finansowany przez Politechnikę Śląską w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej nr 20/2023 z dnia 8 lutego 2023 r.

Tytuł projektu: Strażnik energii dla budynku mieszkalnego.

Okres realizacji: semestr letni w roku akademickim 2022/23.

Zespół projektowy: Jakub Jadamus, Grzegorz Wengrzik, Ksawery Sajur.

Opiekun ze Szkoły: Damian Niesobski.

Opiekun naukowy: dr inż. Marcin Fice, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, kierownik Sekcji Energetyki Prosumenckiej Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska.

Opiekun pomocniczy: Mateusz Jasiński, student Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej na kierunku praktycznym Energetyka, członek Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Prosumenckiej.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy nt. metod i możliwości sterowania profilem zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach, głównie mieszkalnych, w celu poprawy wykorzystania energii ze źródła fotowoltaicznego na potrzeby własne budynku oraz redukcji zużycia energii. Związane jest z tym zdobycie umiejętności tworzenia algorytmów, budowy systemów automatyki budynkowej i programowania sterowników.

Zrealizowane prace i uzyskane wyniki: W ramach projektu opracowaliśmy system automatyki budynkowej ze sterowaniem i pomiarami zużycia energii w budynku dla wybranych odbiorników energii elektrycznej. Zbudowaliśmy makietę domu z zainstalowanymi układami pomiarowo-sterującymi oraz sterownikiem i wyświetlaczem dotykowym.

Aby pogłębić zdobywaną wiedzę wykorzystaliśmy i zaprogramowaliśmy układy pomiarowe i sterujące z komunikacją przewodową i bezprzewodową oraz z różnymi protokołami i interfejsami.

Realizacja projektu to dodatkowo zdobycie kompetencji również w obszarze pomiarów i rejestracji danych oraz analiz statystycznych danych pomiarowych. Do pomiarów profili mocy pobierającej przez nasze urządzenia domowe wykorzystaliśmy monitor parametrów sieci LUMEL ND1 oraz rejestrator parametrów elektrycznych.

Przykładowy profil mocy pobieranej przez suszarkę bębnową.

Opracowaliśmy algorytm harmonogramowania pracy odbiorników uwzględniający generację ze źródła fotowoltaicznego.

Opracowany algorytm sterowania odbiornikami w ciągu dnia.

Profil niezbilansowania oraz profile odbiorników sterowanych wg opracowanego algorytmu.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej