Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania pracy uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC).

Działalność zawodowa obejmuje między innymi:

 • przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub
  wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy),
 • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek,
 • obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera,
 • programowanie obrabiarek,
 • wykonywanie i czytanie rysunków technicznych,
 • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki,
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Należy wskazać, iż absolwent branżowej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych
  numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie
  z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych
  numerycznie CNC zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej