Kształcenie zawodowe praktyczne

Kształcenie zawodowe praktyczne w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 uczniów i pracowników młodocianych trwa 3 lata:

  • mechanik pojazdów samochodowych (tylko pracownik młodociany)

  • elektryk

  • operator obrabiarek skrawających

  • ślusarz

Kształcenia zawodowe praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

Odbywa się:
Klasa 1 - 2 dni w tygodniu
Klasa 2 - 2 dni w tygodniu
Klasa 3 - 3 dni w tygodniu

Nauka zawodu kończy się: 

- dla uczniów: Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje zawodowe w OKE Jaworzno 

- dla pracowników młodocianych: Egzaminem Czeladniczym organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Rybniku lub Katowicach

- dla pracowników młodocianych, kiedy pracodawca nie jest rzemieślnikiem: Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje zawodowe w OKE Jaworzno

 

W przypadku pracowników młodocianych za przygotowanie do etapu praktycznego egzaminu oraz za skierowanie do odpowiedniego egzaminu odpowiada pracodawca, a nazwa właściwego egzaminu jest już zawarta w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Do egzaminu czeladniczego zgłasza pracodawca.

Do egzaminu OKE zgłasza szkoła.

 

 

Podstawy programowe

 
pdf
plik pdf - 379.5 KB
pdf
plik pdf - 346.8 KB
pdf
plik pdf - 396.5 KB
pdf
plik pdf - 383.1 KB

Programy nauczania:

 
pdf
plik pdf - 380.7 KB
pdf
plik pdf - 671.1 KB
pdf
plik pdf - 368.2 KB
pdf
plik pdf - 699.3 KB
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej