Zawód ślusarz ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Szeroki asortyment konstrukcji wyrobów, duża różnorodność procesów technologicznych i warunków eksploatacji wymagają szerokoprofilowego kształcenia zawodowego w takim zakresie, aby absolwent uzyskał podbudowę teoretyczną i praktyczną do:

  • wykonywania i naprawiania narzędzi skrawających do metali, przyrządów i uchwytów obróbkowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych;
  • wykonywania napraw elementów prostych mechanizmów i urządzeń oraz typowych narzędzi używanych w ślusarstwie, jak też wykonywania obróbki ostatecznej części maszyn oraz montażu zespołów maszynowych w warunkach produkcji jednostkowej;
  • świadczenia usług w zakresie:
    • wykonywania konserwacji i napraw mechanicznego i nie mechanicznego sprzętu powszechnego użytku;
    • wykonywania i naprawy ozdobnej galanterii metalowej oraz nadawania wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu.

Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają obiektywną potrzebę rozwijania kształcenia w zawodach szerokoprofilowych. Przykładem takiego zawodu jest ślusarz. Kształcenie w tym zawodzie zakłada opanowanie węzłowych zagadnień ogólnozawodowych, na których oparte są wszystkie procesy technologiczne oraz wszechstronny rozwój podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych dających dobre przygotowanie do wielokierunkowej specjalizacji. Między innymi przewiduje się następujące specjalizacje w zawodzie ślusarz:

  • urządzenia i instalacje,
  • narzędzia i przyrządy,
  • wyroby artystyczne.

Coraz szerszy asortyment zmechanizowanego sprzętu powszechnego użytku sprawia, że ślusarz będzie w przyszłości szerzej zajmował się jego obsługą i naprawami.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej