Jest to zespół pracowników, których zadaniami służbowymi są:


      - bieżące załatwianie spraw uczniów wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu,
      - sporządzanie sprawozdań statystycznych,
      - zaopatrzenie szkoły w sprzęt szkolny i środki czystości,
      - dbałość o ład i porządek w budynku szkolnym i obejściu,
      - prowadzenie dokumentacji inwentarza szkolnego,
      - planowanie remontów oraz ich realizacja,
      - załatwianie spraw kadrowych wszystkich pracowników.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej