W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych funkcję pielęgniarki sprawuje: Renata Szreder.
Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje kompleksową opieką pielęgnacyjną nad uczniami na terenie szkoły. Zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich,
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.

Harmonogram pracy:

poniedziałek: 7:30 - 16:30
wtorek: 7:30 - 16:30
środa: 7:30 - 16:30
czwartek: 7:30 - 16:30
piątek: 7:30 - 16:30

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej