W prestiżowym ogłaszanym co roku rankingu przez miesięcznik Perspektywy w którym, nasze technikum zajmuje wysokie miejsca technika ocenia się za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystuje się dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych są protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Rok 2014

  • 44 miejsce w Polsce, 4 na Śląsku, tytuł złotej szkoły

Rok 2016

  • 296 miejsce w Polsce, 39 na Śląsku, tytuł brązowej szkoły

Rok 2017

  • 76 miejsce w Polsce, 15 na Śląsku, tytuł złotej szkoły

Rok 2018

  • 242 miejsce w Polsce, 37 na Śląsku, tytuł brązowej szkoły

Rok 2019

  • 62 miejsce w Polsce, 12 na Śląsku, tytuł złotej szkoły

Rok 2020

  • 167 miejsce w Polsce, 22 na Śląsku, tytuł srebrnej szkoły

Rok 2021

  • 177 miejsce w Polsce, 30 na Śląsku, tytuł srebrnej szkoły
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej